2017 yılında geliştirdiğimiz Belediye Yönetişim Karnesi Modeli©’ni ilk olarak 2018 yılında İstanbul ilçe belediyelerinde iyi yönetişim kültür ve uygulamalarını ölçmek üzere uygulamıştık. Dünyada bir ilk olan modelimize yönelik aldığımız geri bildirimler, BYK’nın belediyelerde iyi yönetişimi güçlendirme açısından fayda sunduğunu ortaya koydu. İstanbul ilçe belediyeleri için 5 yıl sonra tekrar gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayla temel amacımız karar alıcılara emanet edilen yetki ve kaynakların güvene dayalı ve etkili biçimde kullanılmasına destek olmak.

Belediye Yönetişim Karnesi© 2023 Araştırma Sonuçları